Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čaňa

Základné údaje
Obec leží na nive a plošine Hornádu v juž. časti Košickej kotliny. Odlesnený chotár, nivné a hnedozemné pôdy. Nálezy pohrebísk koštianskej skupiny st. doby bronzovej. Prvá pís. zmienka z r. 1164, r. 1255 (Chon). V 14. - 16. stor. vo vlastníctve zemanov, r. 1427 mala 30 usadlostí. Ťažba štrku v povrchových baniach od pol. 19. stor. Zač. 20. stor. založené potravné družstvo, rozšírené včelárstvo, pestovanie konope. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska, deportácia židovských občanov. Počas 2. svet. vojny zničená rafinéria petroleja a mlyn. Ref. kostol z r. 1808, rím. kat. kostol Mena Panny Márie z r. 1949. Rím. kat. far. úrad, ref. cirk. zb., fil. gr. kat. Belža. V 90. r. 20. stor. kultúrne podujatie Gorazdova Čaňa. Ochotnícke divadlo, TJ Čaňa. Štrkové jazerá s výskytom 43 druhov vtákov, rybolov, rekreačný oddych. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Klub dôchodcov, lekáreň, zdravotné stredisko, Dom smútku. Autobusová zastávka., žel. stanica. Člen mikroregiónu Hornád, Riečnej koalície.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť