Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Glabušovce

Základné údaje
Malá obec v Ipeľskej kotline, 14 km V od Veľkého Krtíša, v kotline okolo koryta Hlbokého potoka, ktorý vyviera nad obcou. V chotári je vodná nádrž (rybník) a minerálny prameň. Najstarší doklad je z r. 1297 (Galabuch). SV od obce je lokalita Hradný vrch, kde pravdepodobne stál stredoveký strážny hrad. Obyvatelia pestovali poľnohosp. plodiny, tabak. Vinohradníctvo je doložené v 15. stor. V 18. stor. za najlepšie vína z Novohradu Matej Bel označil glabušovské a krtíšske vína. V 19. stor. sa v chotári obce dolovalo hnedé uhlie a ťažil piesok. V súčasnosti prevláda poľnohosp. výroba a vinohradníctvo. Najstaršou stavbou je zvonica z pol. 19. stor. Obec je členom združenia obcí mikroregiónu Ipeľská dolina.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť