Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bory

Základné údaje
Obec sa nachádza 12 km na V od Levíc. Chotár obce má charakter pahorkatiny je odlesnený. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1135, keď bola majetkom kláštora v Bzovíku. Obyvatelia obce boli už od konca 16. stor. ev. ref. vierovyznania. Ich kostol bol postavený v 17. stor. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a chovom hospodárskych zvierat. Z domácich remesiel tu bolo rozvinuté tkáčstvo. Po Viedenskej arbitráži obec zostala na Slovensku, Maďarsku bola odstúpená 14. 3. 1939. V r. 1952 tu bolo založené JRD, ktoré v r. 1970 hospodárilo na 744 ha pôdy a malo 98 stálych pracovníkov. V obci je kultúrny dom s obecnou knižnicou, do 70 rokov tu boli aj 2 ZŠ (slovenská a maďarská). V 90-tych rokoch tu bol vybudovaný nový rím. kat. kostol. Na prelome 60 a 70 rokov tu existovala moderná tehelňa, na jej mieste dnes pôsobí menší závod na pozinkovanie kovových výrobkov.

Kultúrne pamiatky: Ev. ref. kostol zo 17. stor., prestavovaný v r. 1832 a 1857. Kaštieľ klasicistický, z pol. 19. stor., opravený v r. 1936. Pomník padlým v 1. a 2. svet. vojne.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť