Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vozokany

Základné údaje
Obec leží v SZ časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri JV úpätí Považského Inovca v bočnom údolí hornej časti potoka Hlavinka, pri štátnej ceste spájajúcej Topoľčany a Piešťany. Prvýkrát sa spomína ako Wezeken v r. 1318. V r. 1353 patrila Jánovi, synovi Imricha, v 16. stor. Ostrihomskej kapitule, v 17. - 19. stor. rodine Eszterházyovcov, Méreyovcov a Ocskayovcov. V pol. 16. stor. ju vyplienili Turci, v r. 1652 sa odohrala v chotári obce bitka s Turkami. Obyv. boli roľníci, vinohradníci, pestovala sa hlavne kapusta a zelenina. Po 2. svet. vojne dochádzali za prácou do Piešťan a Topoľčian.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť