Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dúbravy

Základné údaje
Dúbravy ležia na J svahoch masívu Poľany a vo V časti Slatinskej kotliny. Chotár tvoria treťohorné tufitické a piesčité íly a piesky, v S časti pyroklastiká andezitov. Nad obcou vyviera Dúbravský potok. V okolí rastú smrekovo-bukové lesy. Lokalita sa spomína v roku 1626 ako súčasť vígľašského panstva. Od roku 1817 boli Dúbravy ako samostatná obec, ktorá sa podieľala na niektorých výdavkoch obce Očová. V r. 1808 sa uvádza ako Očowske Dubravy. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. Kat. kostol Sedembolestnej Panny Márie je z r. 1933 - 34, ktorý bol v roku 2000 rekonštruovaný - bola pristavená nová veža v ktorej sú zvony z roku 1730 a 1857. Cirkevná škola začala výuku v r. 1868, knižnica. Folklórne tradície, ľudový odev, cimbalová hudba. Ľudová architektúra v osade Iviny. Obec má dobré podmienky pre pestovanie turistky. Je východzím bodom Rudnej turistickej magistrály na Poľanu. V obci je pošta s telefónnym automatom. Obec má spojenie so svetom autobusmi.
M. č.: dúbravy, iviny, želobudza.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť