Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pavľany

Základné údaje
Pavľany sú stará obec, nachádzajúca sa na južnom okraji Levočských vrchov. Členitý, hladko modelovaný povrch chotára tvoria flyšové súvrstvia s prevahou pieskovcov. Vo zväčša odlesnenom chotári prevládajú pasienky. Len vo východnej časti sa nachádzajú smrekové lesy s prímesou jedle. Obec vznikla v chotári Jablonova. Radí sa medzi najstaršie obce Spiša. Prvá písomná zmienka o obci Pavľany pochádza z roku 1245. V roku 1339 sa spomína ako majetok Spišskej Kapituly. V 18. storočí boli Pavľany majetkom Spišského biskupstva. V katastri obce sa nachádzajú zvyšky zaniknutej osady Krigov. V obci stojí rímsko - katolícky Kostol sv. Petra a Pavla, pochádzajúci z roku 1930.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť