Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nová Dedinka

Základné údaje
Leží v záp. časti Podunajskej nížiny. Obec vznikla r. 1960 zlúčením samostatných obcí: Dedinka pri Dunaji a Nová Ves pri Dunaji. Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy mohylového pohrebiska kalanderberskej kultúry. Dedinka pri Dunaji - obec sa písomne spomína r. 1252 (Saap), patrila zemians. rod. Sápiovcov, neskôr viacerým rodinám, od 18. stor. rod. Pálffyovcov a panstvu Kráľová pri Senci, r. 1715 je doložená ako zem. obec. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pričlenená k Maďarsku. Nová Ves pri Dunaji - obec sa spomína r. 1326 (Pomsa), patrila zem. rod. Temesközi, neskôr panstvu Svätý Jur. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a chovom dobytka. V r. 1938 - 45 patrila k Maďarsku. Rom. kostol na cintoríne postavený pred pol. 13. stor., bol renesančne upravený v 1. pol. 16. stor.
M. č.: Dedinka pri Dunaji, Nová Ves pri Dunaji.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť