Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rybník

Základné údaje
Leží na prelome juhozápadného okraja Štiavnických vrchov a nivy Hrona, pod Slovenskou Bránou. V k. ú. sa nachádzajú dve významné lokality. Jednou z nich je Kusá Hora, ktorá je súčasťou jedinečného geomorfologického útvaru Slovenskej brány zjazvenej kameňolomom, ktorý sa lokálne nazýva Galiba. Druhou lokalitou je andezitový masív Krivín, ktorý bol v r. 1999 vyhlásený za štátnu prírodnú rezerváciu. Staršie osídlenie lokality dokladá hradisko a popolnicové pole z doby halštatskej, ďalej sídlisko z doby veľkomoravskej. Písomne sa obec spomína v r. 1075 (Sceulleus), patrila zemanom z Tekova a časť opátstvu v Hronskom Beňadiku, v r. 1251 získalo časť i ostrihomské arcibiskupstvo, ktoré v r. 1277 získalo aj opátsku časť, od r. 1776 bol majetkom banskobystrického biskupstva. Od r. 1720 sa Rybník vyvíjal ako zemepánske mestečko, v r. 1781 získal jarmočné právo. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp. a vinohradníctvom a po 2. svet. vojne našlo zamestnanie aj v závodoch v Tlmačoch, Žiari nad Hronom a miestnom kameňolome. Po oslobodení obec zmenila svoju tvár. Vystavalo sa viacero spoločenských objektov a zrekonštruovali sa staršie i historicky významné budovy. V r. 1966 bola ukončená stavba budovy základnej školy s telocvičňou, neskôr materskej školy. Od r. 1974 je v prevádzke nákupné stredisko a reštaurácia Krivín. Na športové vyžitie slúži areál telovýchovnej jednoty. Kultúrny dom s priestormi kancelárií obecného úradu, matriky a obradnej miestnosti je v prevádzke od r. 1984. Dom smútku slúži od r. 1989.

Klas. kostol Najsvätejšej Trojice z r. 1771 bol postavený na mieste st. got. chrámu. Neskoroklas. kaplnka sv. Jozefa na cintoríne pochádza z r. 1856. Na vŕšku medzi vinicami bola v r. 1707 - 17 postavená kaplnka sv. Urbana, patróna viníc. Kúria, kaštieľ pochádza z 2. pol. 18. stor. Udalosti 2. svet. vojny pripomína pomník SNP.

V obci sa narodil Benedikt Szöllösi (1609 - 1656) zostavovateľ Cantus catholici.

V súčasnosti v obci žije a tvorí výtvarný umelec Marko Gellen, ktorý sa venuje prevažne krajinomaľbe a námety čerpá hlavne z okolia svojho rodiska.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť