Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Mníšek nad Hnilcom

Základné údaje
Obec leží v Hnileckej doline na nive a terasovej plošine pri vtoku potoka Smolník do Hnilca v severových. časti Slovenského rudohoria. Chotár prevažne hornatinný (fylity, porfyroidy). Blízke okolie obce odlesnené. Nálezy z ml. doby bronzovej. Prvá pís. zmienka z r. 1322 (Heremitam), dosídlená nemeckými kolonistami. V 14. - 18. stor. v držbe mesta Gelnica, spišského hradného panstva Zápoľskovcov a Thurzovcov, rodiny Csákyovcov. Poddanské banské mestečko (ťažba zlata a železnej rudy) s viacerými cechmi (mäsiarsky, stolársky, kolársky, debnársky). V 18. - 19. stor. banská činnosť, vysoká pec, hámre na spracovanie železa (výroba drôtu). R. 1787 mal 292 domov s 2296 obyv., r. 1828 295 domov s 2143 obyv. R. 1884 daná do prevádzky úzkokoľajná žel. trať do Smolníckej Huty, ukončenie v 60. r. 20. stor. Za 1. ČSR stredisko drevárskeho priemyslu. Po r. 1945 odsun občanov nemeckej národnosti. Ev. a. v. kostol z r. 1787, prestavba r. 1926. Rím. kat. barok. - klas. kostol sv. Kríža z r. 1820 s čiastočným ponechaním staršej veže zo 17. stor. Ev. a. v. cirk. zbor. Drevené kryté mosty ponad Hnilec z 20. r. 20. stor., stredný slúži na prepravu ľahkých hospodárskych vozidiel. Ojedinelé zrubové domy z 19. stor. Karpatskonemecký spolok, spolok zdravotne postihnutých, rómske občianske kultúrne centrum Homo sapiens, spolok včelárov. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. TJ Mníšek nad Hnilcom. Turistická ubytovňa. Autobusová zast., žel. stanica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť