Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lipovce

Základné údaje
Ležia na styku Šarišskej vrchoviny a Braniska v nadmorskej výške okolo 585 m. V chotári je prírodná rezervácia Kamenná Baba a prameň Salvator. Predpokladá sa jestvovanie sídliska pred 13. storočím. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z roku 1320. Patrila k panstvu Svinia. V roku 1427 tu hospodárilo okolo 30 poddanských domácností. V roku 1600 malo sídlisko 25 poddanských domov, kostol, faru, mlyn, pivovar a majerské budovy. V rokoch 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 17 - 12 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 73 domov a 551 obyvateľov, v roku 1900 bolo 467, v roku 1970 560 obyvateľov. Obec sa radí medzi typické podhorské obce so zameraním na poľnohospodárstvo, so zvýšeným chovom dobytka a ťažbou dreva. Popri poľnohospodárstve vyrábali sa tu šindle, laty, odkvapové rúry a pálilo sa drevené uhlie. Povozníctvo slúžilo na odvoz dreva a minerálnej vody Salvator. Katastrálne územie tvorí kopcovitú pôdu s prevahou lesov. Časť územia v oblasti Lačnovského potoka je vyhlásená za Štátnu prírodnú rezerváciu. Rím. kat. kostol, pôvodne gotický z roku 1663, prestavaný na renesančný. V r. 1882 je prestavaná svätyňa. Na kopci Zámčisko sú zvyšky múrov hrádku. V obci je základná škola. Pre prudký pokles obyvateľstva v obci Lačnov bola táto obec pričlenená k obci Lipovec. Katastrálne územie obce Lačnov priamo nadväzuje na katastrálne územie Lipovce. V Lačnove je gréckokatolícky kostol. Obytné domy s popisnými číslami 8, 14, 26 a 30 sú evidované v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenska v Bratislave. Vytvorením pamiatkovej zóny pri stálom úbytku obyvateľov sa obec pretvára na rekreačnú oblasť. Budúcnosť obce Lipovce a pridruženej obce Lačnov bude závisieť od úspešne sa vyvíjajúceho turistického ruchu a činnosti moderne vybaveného závodu na spracovanie svetoznámej minerálnej vody Salvator.
M. č.: Lačnov, Lipovce, Lipovce - chaty, Salvátor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť