Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Petrovce

Základné údaje
Obec leží v južnom podhorí Popriečneho v nadmorskej výške okolo 290 m. Miestne sídlisko založil šoltýs Peter s usadlíkmi okolo r. 1500 na majetku šľachticov Drugethovcov. V r. 1599 malo sídlisko 27 domov. Neskôr sa počet obyvateľov a domov zmenšoval. V r. 1715 tam hospodárilo 6 poddanských domácností a v r. 1720 9 domácností. Neskôr obyvateľov pribúdalo. V r. 1828 bolo v obci 36 domov a 298 obyvateľov. Od druhej polovice 18. stor. v miestnom kostole pôsobili gr. kat. farári. V chotári sa nachádzali aj vinice. V r. 1939 - 44 parila obec Maďarsku. V súčasnom období má obec vypracované UPN-Z (územný plán zóny) obce a športového areálu, projektovú dokumentáciu obecných rybníkov a urbanistickú štúdiu. Obec je napojená na verejný a obecný vodovod a je splynofikovaná.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť