Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bratislava - Devín

Devín
Počtom obyvateľstva je Devín na poslednom mieste medzi mestskými časťami Bratislavy. Obec však leží v krajinársky a turisticky najatraktívnejšej časti Bratislavy v priestore Devínskej brány na sútoku Moravy a Dunaja, pod známym Devínskym hradom. V tomto priestore sídlil človek už v mladšej dobe kamennej a hradný vrch zohral významnú úlohu v dobe rímskej i v čase budovania kmeňových a štátnych útvarov starých Slovákov v 7. - 9. stor. Z tohto obdobia (864) pochádza aj prvá písomná zmienka o Devíne a je teda najstarším písomne doloženým sídlom na území Bratislavy. Po vzniku Uhorska však Devín stratil svoj význam a stal sa izolovanou pohraničnou pevnosťou. Vďaka rybolovu, vinohradníctvu a plavbe po Dunaji a Morave sa koncom 15. stor. pôvodné devínske podhradie s prevahou nemeckého obyvateľstva rozvinulo na mestečko, v ktorom istý čas prekvitala remeselná výroba. Zač. 19. stor. došlo k deštrukcii hradu, ale jeho ruiny sa stali miestom stretnutí štúrovskej mládeže. Slovenskí národovci sem prichádzali v rámci pravidelných výletov načerpať duchovné sily. V rozpore s dávnou slovanskou a slovanskou tradíciou Devína Maďari tu v r. 1896 vybudovali pamätník svojmu mýtickému vodcovi Arpádovi, ktorý však bol po vzniku ČSR v r. 1919 zbúraný.

Na jeseň r. 1938 bol Devín pripojený k územiu Veľkonemeckej ríše, čo malo pre obyv. obce v čase 2. svet. vojny, ale aj po jej skončení fatálne následky. Obyvatelia museli narukovať do nemeckej armády a veľa devínskych Nemcov bolo po vojne násilne vysídlených. Obec bola pričlenená k Bratislave, ale vznik hraničného pásma v r. 1949 izoloval obyvateľov od okolitého sveta až do r. 1964. V porovnaní so zač. 20. stor. počet obyv. klesol takmer o dve tretiny. Zrušením "železnej opony" v decembri 1989 sa začala nová etapa vo vývoji Devína. Stal sa vyhľadávaným turistickým cieľom návštevníkov Bratislavy. Pol storočia trvajúca izolácia zakonzervovala jeho urbanistický potenciál a preto sa od pol. 90. r. 20. stor. Devín zmenil na perspektívnu oblasť s možnosťou rozsiahlej výstavby vilových a nízkopodlažných domov. Spolu s turizmom je urbanizácia priľahlých častí intravilánu najperspektívnejšou oblasťou rozvoja mestskej časti.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť