Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dohňany

Základné údaje
Obec sa nachádza na styku Javorníkov a Bielych Karpát v doline Bielej vody. Početné kopanice a lazy. Dávnoveké osídlenie ľudom púchovskej kultúry. Obec sa prvýkrát spomína v prameňoch v r. 1471 ako Dohnanye. Patrila lednickému hradnému panstvu. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., ovocinárstvom. Pracoval tu panský pivovar a pálenica. Za 1. ČSR pracovala v obci píla. V obci vydávali noviny - časopis pre školopovinnú mládež - Československé ráno. Obec si zachováva tradičné folklórne zvyky, pekné sú svadobné, pastierske piesne i pri driapaní peria. V obci rím. kat. kostol neorománsky z r. 1865. V škole učil i J. G. Tajovský, ktorý sa tu zoznámil s F. Urbánkom. Jedným z predchodcov Tajovského bol spisovateľ a publicista A. K. Bielek. Počas pôsobenia v Dohňanoch spolupracoval s M. Kukučínom. S obcou je spojené i meno F. Volfa - učiteľa, spisovateľa pre deti, folkloristu a maliara. Medzi významných rodákov patrí i matematik, univ. prof. V. Svitek. V súčasnosti sa v obci venujú chovu koní, bývajú tam každoročne furmanské preteky s účasťou z Čiech, Moravy a Oravy, Kováčovej, Zvolena. V obci pôsobí cyklistický klub. Súčasťou Dohnian sú m. č. Zbora, ktorá sa tiahne od centra Dohnian 5 km popri Petríkovskom potoku vlievajúcom sa do Bielej vody a Mostište. V r. 2004 bola zrealizovaná výstavba novej prístavby ZŠ, v pláne obce dobudovanie vodovodu a rekreačno-oddychového areálu, rekonštrukcia kultúrneho domu a miestnych komunikácií
M. č.: dohňany, mostište, zbora.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť