Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bodorová

Základné údaje
Obec sa nachádza v J časti Turčianskej kotliny na nive potoka Dolinka. Časti obce sú Kevice a Paraština. Koncom 13. stor. sa uskutočnili písomne nedoložené deľby majetkov medzi synmi Vidu z Vidovej, doložená v r. 1265. Obec sa od začiatku 15. stor. nazýva Bodorovou. Od rodiny Vidovskej so základným majetkom v Bodorovej sa vyčlenila rodina Kevických a Paraskovcov. Zač. 16. stor. sa k majetku v Bodorovej dostali Majténiovci, po nich v r. 1507 Turócziovci a od pol. 16. stor. Nyáriovci. Kevice vznikli v chotári Žarnovice, spomínajú sa v r. 1385. Paraština vznikla tiež v chotári Žarnovice, spomína sa v r. 1534. V r. 1953 boli obce spojené. Obyvatelia obce sa zaoberali najmä poľnohosp. a remeslami. V obci je vybudovaná vodovodná sieť a na plyn je napojených skoro 90 % domov.
M. č.: bodorová, kevice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť