Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lúč na Ostrove

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine v strednej časti Žitného ostrova. Obec vznikla v r. 1960 zlúčením pôvodne samostatných obcí Veľkej a Malej Lúče. Najstaršia písomná správa o obci Lúč pod názvom Luche sa vyskytuje v listine z r. 1248. Tu sa spomína, že obec patrila kráľovským dvorníkom. Z nich sa mnohí postupne dostali do skupiny šľachty. Delenie územia Luche na viac častí sa vyskytuje od 14. stor. Obec Malá Lúč sa stala súčasťou panstva v Holiciach, ktorá disponovala s výraznými kráľovskými výsadami. Obec Veľká Lúč obývali najmä príslušníci šľachty, už v 15 stor. majetky tu mali Dóczyovci. V 16. stor. po vymretí tohto rodu majetky tu nadobudli Pálffyovci, Lipcsyovci, neskôr Aranyosiovci a Bartalovci. V r. 1869 mala Veľká Lúč 304 a Malá Lúč 199 obyvateľov.

V Malej Lúči sa nachádza kaplnka sv. Anny. Postavená bola v druhej polovici 18. stor. Prestavaná bola v r. 1884. Kaštieľ v Malej Lúči pochádza zo 17. stor. Pôvodne renesančná stavba mala štyri veže a štvorcový pôdorys. V r. 1833 dostala dnešnú podobu, prestavbu uskutočnili Pálffyovci, ktorých erb sa nachádza nad vchodom do objektu. V kaštieli je v súčasnosti umiestnený štátny archív. Kaštieľ vo Veľkej Lúči bol postavený v 19. stor. Nevhodnou prestavbou po r. 1950 stratila budova svoj charakter. Slúži ako administratívna budova.
M. č.: Malá Lúč, Veľká Lúč.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť