Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pinkovce

Základné údaje
Obec leží na východnom okraji Východoslovenskej nížiny na nánosovom vale Uhu v nadmorskej výške okolo 109 m. Predpokladá sa, že tamojšie sídlisko jestvovalo už pred 11. stor., avšak prvý doklad o dedine je z r. 1343. Pinkovce vtedy patrili miestnym, neskôr aj iným zemanom. V r. 1427 malo sídlisko najmenej 4 poddanské domy a kúrie zemanov. V r. 1599 stálo v sídlisku 9 poddanských domov. Potom počet poddaných klesal. V r. 1715 tam žili 2 poddanské domácnosti, v r. 1720 však už ani jedna. Neskôr obnovená dedina sa rýchlo zväčšovala. V r. 1828 bolo v obci 44 domov a 387 obyvateľov. Bývali tam len zemania. Z iniciatívy zemanov sa v dedine postavil kostol, v ktorom v polovici 17. stor. pôsobili evanjelickí kazatelia. Kostol pochádza zo začiatku 19. stor. V súčasnom období je v obci samostatné Poľnohospodárske družstvo, predajňa potravín, pohostinstvo a škola. V obci je uličná zástavba, na cintoríne sú drevené stĺpové náhrobníky so zárezmi, drevené kríže miestnej výroby z polovice 20. stor. Obec je plynofikovaná, má verejný vodovod, rozostavanú kanalizáciu a dom smútku. Na brehu Uhu je vybudovaná monitorovacia stanica na čistenie vody.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť