Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Forbasy

Základné údaje
Obec leží na pravom brehu rieky Poprad, v severovýchodnej časti Levočských vrchov v nadm. výške 540 m, len 6 km od Starej Ľubovne. Z listiny ostrihomského biskupa z r. 1311 môžeme usudzovať, že Forbasy boli staršou osadou, ktorú na prelome 13. - 14. stor. kolonizovali nemeckí usadlíci a dali jej názov Fyrbaz. V r. 1408 kráľ Žigmund daroval hradné ľubovnianske panstvo, ku ktorému Forbasy patrili, šľachticovi Imrichovi z Perína. V r. 1412 sa obec ako súčasť panstva dostala na 360 rokov do zálohu Poľsku. Forbasy mali v r. 1553 11 usadlostí a v r. 1828 62 domov so 451 obyvateľmi. Obyv. boli poľnohospodári, murári, tesári. V obci je materská škola, knižnica, kostol z rokov 1690-1700. Sú tu podmienky na rozvoj turistiky, obchodu a služieb.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť