Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hodkovce

Základné údaje
Obec leží na ľavom prítoku potoka Čečanka v juhových. časti Volovských vrchov v severozáp. časti Košickej kotliny. Pahorkatinná juž. časť chotára, treťohorné usadeniny. Hnedé pôdy. Výskyt kvalitného ílu na výrobu tehál a keramiky. Prvá pís. zmienka z r. 1427 (Hothkowch) ako majetok zemianskej rodiny zo Šemše. Názov odvodený od slovan. os. mena Hodek. Osídlenie pravdepodobné už na zač. 14. stor. (zmienka o potoku Hothkou z r. 1318). V r. 1427 mali 9 usadlostí. V 16. stor. prevažuje maďarské obyv. R. 1828 mali 49 domov. Do 1. svet. vojny vlna vysťahovalectva. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. Po r. 1945 zanikla výroba nepálených tehál. V 70. r. 20. stor. na západ od obce vybudovaná strelnica, v súčasnosti v správe TU Košice. Rím. kat. klas. kostol Obetovania Pána z r. 1832 postavený Valériou Berczik z rodu Semseyovcov. Fil. rím. kat. far. úrad Nováčany, fil. gr. kat. far. úrad Cestice. MŠ, kultúrny dom. Autobusová zastávka. Člen mikroregiónu Rudohorie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť