Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolné Obdokovce

Základné údaje
Obec leží uprostred Žitavskej pahorkatiny, 10 km JV od Nitry. Náleziská okolo zaniknutej osady Kerňa pochádzajú z obdobia lengyelskej kultúry z neolitu. Sú tu vykopávky z obdobia mohylovej kultúry, čačianskej kultúry z bronzovej doby, z rímskej doby a z obdobia 9. - 12. stor. Prvá zmienka je z r. 1228 v kauze sporu o Bodok (prvý známy názov) medzi nitrianskym biskupom a opátom z Hronského Beňadiku. V r. 1283 patril a obec Nitrianskemu hradu a v 2. pol. 15. stor. všetky majetky získalo Nitrianske biskupstvo. V r. 1570 obyvatelia zo strachu platili dane Turkom i keď obec nebola okupovaná. V r. 1586 Turci obec podpálili a do Ostrihomu odvliekli 17 ľudí. V r. 1664 bolo v obci 31 domácností. V obci stojí rím. kat. kostol Jána Krstiteľa z 12. stor., ktorý bol v r. 1796 predĺžený. Obyvatelia sa zaoberali ovocinárstvom a vinohradníctvom. Vo februári 1891 vypukol hladomor. JRD bolo zal. v r. 1949. V obci stojí pomník padlým v 1. a 2. svet. vojne. V obci účinkuje kultúrny spolok Csemadok a folklórne súbory.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť