Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Silická Brezová

Základné údaje
Obec leží na Silickej planine. Chotár má pahorkatinný charakter a vyskytuje sa tu množstvo rôznych krasových foriem. Stred chotára je odlesnený a na okrajoch sú dubové a hrabové lesy. Archeologické výskumy v katastri obce odkryli nálezisko z obdobia neolitu, žiarové pohrebisko z doby hallštattskej a sídlisko bukovohorskej kultúry. Prvá zmienka o obci je z r. 1399 pod menom Borzua vo vlastníctve Štefana Szilonaiho a neskôr Bebekovcov. V 17. - 19. stor. ju vlastnili Andrássyovci a po nich Esterházyovci. Do r. 1880 patrila do Turnianskej župy. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a chovom dobytka. V súčasnosti sú zamestnaní v priemysle, lesníctve, obchode a službách, doprave a poľnohosp. V obci je kostol ref. cirkvi zo 16. stor. s osobitne stojacou klas. vežou zo začiatku. 19. stor. Nachádzajú sa tu priepasti Malá Ľadnica, Zvonivá priepasť a Bezodná (hĺbka 68 m). Sú tu veľmi dobré podmienky pre turistiku.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť