Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pašková

Základné údaje
Leží v Z časti Slov. krasu v doline potoka Štítnik na nive a terasovej rovine. Chotár je vklinený medzi západný svah Plešiveckej planiny a východný svah planiny Koniar a je zalesnený prevažne dubom. V katastri obce sa nachádza vyvieračka Stredný prameň. Obec vznikla v 2. pol. 13. stor. a prvý raz sa spomína v r. 1318 ako Pascahaza. Patrila plešiveckým Bebekovcom a od pol. 16. stor. viacerým zemianskym rodom. V 16. - 17. stor. bola obec pod tureckou nadvládou. V rokoch 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali pastierstvom, drevorubačstvom, uhliarstvom, pálením vápna a povozníctvom. V súčasnosti sú zamestnaní najmä v priemysle, poľnohosp. obchode a službách a doprave. Nachádza sa tu klas. kostol ref. cirkvi z r. 1802, postavený na zvyškoch staršej stavby.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť