Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hačava

Základné údaje
Obec leží na konci Hájskeho údolia v doline Hájskeho potoka vo vých. časti Slovenského krasu (vápence a horniny z ml. prvohôr). Blízke okolie obce odlesnené, inde bukový les. Prvá pís. zmienka z r. 1409 (Wyfalu). Osídlenie nemeckými hosťami v 2. pol. 14. stor. (baníctvo). Zač. 15. stor. opustená dedina turnianskeho hradného panstva. V 1. pol. 15. stor. osídlená valachmi. R. 1598 mala 16 obývaných domov. V 18. stor. prílev slovenského a rusínskeho gr. kat. obyv. R. 1828 mala 93 domov. Obyv. sa živilo ťažbou železnej rudy, výrobou dreveného riadu, pastierstvom. Za 1. ČSR pálenie a predaj dreveného uhlia. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. Gr. kat. barok - klas. kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky z r. 1789. Zrubové domy s valbovou a sedlovou strechou z 19. stor. pôvodného slovenského a rusínskeho obyv. Gr. kat. far. úrad. Obecná knižnica. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť