Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kaľamenová

Základné údaje
Obec sa nachádza v JZ časti Turčianskej kotliny na spodnom toku potoka Jasenica. Obec získali majitelia panstva Vyšehrad koncom 11. alebo začiatkom 12. stor. Belo IV. pred r. 1240 odňal majiteľom Vyšehradu Diviackovcom ich dedičnú dedinu Lieskovec (ako sa vtedy nazývala Kaľamenová) a v tomto roku ju daroval s výmerou 6 popluží zeme Sitinovi, synovi Detlucha. V r. 1315 sa spomína Michal Mikuš. Zemania Mikušovci ju mali v majetku po celý stredovek. Prvý známy doklad na nové pomenovanie Lieskovca je z r. 1482, kedy bol Mikuláš označený prídomkom z Kaľamenovej. V portálnom súpise z r. 1534 je zapísaná tiež pod menom Kaľamenová. V r. 1546 sa v obci usadili Rakovskovci, v r. 1626 Horvátovci a koncom 17. stor. Šmidegovci. Obyvatelia obce sa živili poľnohosp., po pozemkovej reforme tu boli založené Štátne majetky a v r. 1952 aj JRD. Neskororenesančná kúria je z konca 17. stor., s barokovými prístavbami v 18. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť