Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Smolnícka Huta

Základné údaje
Leží v severových. časti Slov. rudohoria v doline Smolníckeho potoka. Hornatinný až vrchovinný povrch chotára po oboch stranách potoka tvoria fylity a porfyroidy. Okolie obce je odlesnené, inde sa vyskytuje smrekový les. Sú tu ložiská medi, pyritu, antimónu, žel. rudy, zlata a striebra. Okolie dnešnej obce bolo pôvodne územím baní, hút a úpravní medenej rudy. Ako samostatné banské mesto vystupuje v daňovom súpise v r. 1828, kedy tu bolo 189 domov a 1368 obyv. Patrilo banskému eráru a nemalo žiadnu ornú pôdu. Starú hutu, ktorá spracúvala meď, ortuť, olovo, striebro, nahradila r. 1863 vysoká pec. Obyvatelia sa živili a baníctvom a prácou v lesoch. V rokoch 1878 - 1883 bola vybudovaná železničná trať Margecany - Smonícka Huta. Kostol rím. kat. pôv. got. z r. 1751, zovňajšok a veža upravená novorom. v r. 1924.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť