Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tvrdošín

Základné údaje
Leží v severnej časti Oravskej vrchoviny pri sútoku Oravice a Oravy. Stredná časť chotára na nivách a terasách tokov je pahorkatinná, severná s masívnym Uhliskom vrchovinná. Južná vrchovinná až hornatinná časť vystupuje na členité hornaté rázsochy pohoria Skorušiny, v západnej časti prechádza do hornatiny Oravskej Magury. Súčasťou mesta sú Oravice, Medvedzie, Krásna Hôrka, kedysi samostatné obce. Archeológovia tu našli nálezy pravekého osídlenia v dobe bronzovej halštatskej a laténskej. Tvrdošín sa spomína ako colná stanica v r. 1265. Vyberalo sa tu mýto z dovozu plátna, soli a olova z Poľska. V r. 1332 navštívil farnosť v Tvrdošíne pápežský legát Raimondo di Bonofalo. V r. 1369 dostal Tvrdošín mestské, jarmočné a trhové práva od kráľa Ľudovíta. Tvrdošínčania vozili soľ z poľskej Wieliczky a rozvážali na pltiach po Orave a Váhu do Turca, Trenčína a Nitry. Zaoberali sa drevorubačstvom, roľníctvom a obchodom s plátnom a súknom, za Thurzovcov i obchodom s kovmi (meďou). V 15. stor. mali územné spory so susednou Trstenou, ktorá bola založená na území Tvrdošína. Od r. 1556 bol Tvrdošín zemepánskym mestečkom, patril Thurzovskému panstvu. Počas reformácie v r. 1551 - 1683 a 1706 bola fara v mestečku evanjelická. V r. 1560 mestečko vyhorelo, ale kostol sv. Trojice ostal. Koncom 16. stor. postavili druhý drevený kostol v strede mestečka. V 17. stor. prechádzali mestečkom hajdúsi i vojaci, koristili, pálili a ničili. Mestečko vyhorelo v r. 1637, v úpadku bolo v r. 1647 - 1659. Pre hospodársky rozvoj gróf Š. Thököly daroval Tvrdošínu Oravice.V r. 1664 Tvrdošín opäť vyhorel a 5.10. 1683 ho zničili Litovci. Za Rákócziho povstania v r. 1709 bojovali kuruci s cisárskymi vojakmi v meste. Kuruci mestečko zapálili. V 18. stor. nastali pokojnejšie časy a hospodársky rozvoj. Medzi mestečkami Tvrdošínom, Trstenou a Veličnou prebiehala "oravská soľná vojna", lebo si vážne konkurovali v obchode s poľskou soľou. Neraz sa stalo, že soľ dovezenú z Wieliczky si navzájom zničili, utopili v Orave. Cez Oravice sa pašovala soľ, tabak, kone a iné tovary z Poľska. Po neúrodných rokoch sa vysťahovalo 125 ľudí do Baňatú na jeseň 1846, v r. 1847 odišlo 35 ľudí. Vo februári 1849 Hurban navštívil Tvrdošín a verboval do dobrovoľníckeho vojska. Urbár založili v r. 1867, sporiteľňu v r. 1881. V 19. stor. na píle spracovávali drevo z Oravíc, bol tu pivovar, mlyny, šindliareň, zápalkáreň, farbiareň plátna, továreň na gombičky (1909 -1919), elektráreň. V Hanušove, Doline a Cstianskom chotári nad Besným prúdom boli kamenné bane na lámanie pieskovca. Tehlu vyrábali od r. 1875, nábytok v r. 1900 - 1925. V r. 1922 bol okres v Tvrdošíne zrušený, patril do okresu Trstená. V r. 1934 rozvodnená Oravica zaplavila mestečko. Počas oslobodzovacích bojov na jar 1945 vyhorela jedna ulica, ustupujúci fašisti zničili most a železničnú trať. V r. 1968 bolo k Tvrdošínu pričlenené Medvedzie, kedysi zemianska dedina založená v r. 1355. V r. 1974 bola k Tvrdošínu pričlenená Krásna Hôrka, založená v 14. stor. ako valaská dedina. V 18. stor. sa Krásnohôrčania zaoberali plátenníctvom, sklenárstvom, kamenárstvom, vyrábali brusyz pieskovca. V r. 1965 (700. výročie) dostal Tvrdošín charakter mesta, v r. 1991 sa stal sídlom Obvodného úradu a od r. 1996 je sídlom okresu Tvrdošín. V meste sú 2 ZŠ, l ZUŠ, 4 MŠ, SOU lesnícke, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia, Gymnázium a Centrum voľného času detí a mládeže Radosť.
Kultúra
Ochotnícke divadlo hrajú od r. 1871, v r. 1908 - 1950 tlačiareň mal N. Kornhauser. Súbory: divadelný pri MsKS a ZŠ, bábkarský Lúčik, malých javiskových foriem, moderného tanca, FS Spiežovec, detská dychovka, detský spevácky Radosť, chrámový Afficio Laetitia. Kult. inštitúcie: Osvetová beseda (od 1931), Mestské kultúrne stredisko, kino Javor, Galéria M. Medveckej, Art Galéria, redakcia týždenníka Naša Orava, Podujatia: Výtvarný Tvrdošín, Folklórne slávnosti v Oraviciach, Koncertný akordeón.
Pamätihodnosti
Neskorogotický drevený kostol Všech svätých z pol. 15. stor., s interiérom zo 17. stor., je národnou kultúrnou pamiatkou SR, renesančný rím. kat. kostol sv. Trojice zo 17. stor. s obrazom od J. Klemensa, mestský dom z r. 1811, baroková kaplnka z r. 1815, mariánsky stĺp z 18. stor., kamenné kríže na cintoríne, kúria M. Medveckej, klas. zemianske kurie na Medvedzí, pomník padlým v 1. a 2. svet. vojne, pamätná tabuľa vojaka Dulíka, v Oraviciach je pomník zavraždených príslušníkov národnej bezpečnosti a finančnej stráže. Historické Trojičné námestie v Tvrdošíne sa nachádza v hranici pamiatkovej zóny. Rezbári: J. Beňo, J. Štubendek. Šport: futbal, stolný tenis, jachting, lyžovanie, volejbal, turistika, kárate. Podujatia: Beh olympijského dňa, MS v stolnom tenise, lyžiarske "O cenu Bučníka", výstup na Javorový vrch, výstup na Skorušinu, 2001 - Každoročné vyhlásenie športovcov Tvrdošína, Tvrdošín bol organizátorom ME v jachtingu na Oravskej priehrade, volejbalové súťaže "O cenu primátora mesta", "Medvecká dvanástka" (lyžiarske), súťaž v kartovej hre mariáš.
Hospodárstvo
Hospodársku štruktúru v meste tvorí potravinársky priemysel, elektrotechnický, MSC, keramika Kubo, urbáre, 2 PD, zariadenia ČR. Akčný plán rozvoja mesta Tvrdošín je zameraný na výstavbu rýchlostnej komunikácie mimo mesta, podporu školstva, zdravotníctva, sociálnych zariadení, malého a stredného podnikania a regionálny rozvoj cestovného ruchu mikroregiónu Tvrdošín - Oravice. Oravice sa stali po objavení termálneho prameňa v r. 1988 a sprevádzkovaní kúpaliska v r. 1995 vyhľadávanou oblasťou ČR, najmä poľskými turistami. Poskytujú možnosti celoročného kúpania, lyžovania a turistiky do Juráňovej doliny. V meste je turisticko - informačná kancelária CS Tour Tvrdošín.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť