Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Krasňany

Základné údaje
Ležia vo Varínskom výbežku Žilinskej kotliny na terasách Varínky a v doline potoka Kúr. Západnú pahorkatinnú časť chotára tvoria náplavy, východnú hornatinnú v Krivánskej Malej Fatre skrasovatené druhohorné horniny. Má hnedé lesné pôdy. Súvislý lesný porast je len v pohorí. V katastri obce v Háji sa našiel birituálny mohylník s prevahou kostrových hrobov z 8. - 9. stor. Prvá písomná zmienka je z r. 1354, keď krajinský sudca Mikuláš Drugeth udelil Bohušovi, synovi Dezlona dedičné richtárstvo v Krasňanoch. Obec je však staršia, predtým sa riadila zvykovým právom. V r. 1354 dostala žilinské právo pretože bola celkom spustnutá. Noví osadníci dostali až 20 rokov slobody. Krasnianske dedičné richtárstvo spolu s varínskym udelil v r. 1362 krajinský sudca Štefan Bubek žilinskému mešťanovi Haynovi, zvanému Drahoš. Obec patrila panstvu Varín - Starý hrad a od 2. polovice 16. stor. sa stala jeho sídlom. V r. 1541 tu postavili opevnený kaštieľ. V r. 1598 mala obec 14 domov, v r. 1828 56 domov a 466 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. V chotári boli vápencové lomy. V Kúrskej doline sa v 17. - 18. stor. dolovalo železo. V obci je vybudovaná verejná vodovodná sieť a je celoplošne splynofikovaná, má základnú školu, materskú školu, amfiteáter, Dom smútku a v r. 2002 bol otvorený Dom kultúry. K pamätihodnostiam obce patria dva samostatné neskororenesančné dvojpodlažné kaštiele, postavené vedľa seba v malom časovom rozpätí. Staršia budova je datovaná rokom 1678, mladšia bola postavená koncom sedemnásteho stor. Objekty boli viackrát renovované. V súčasnosti má obec plány na využitie kaštieľov pre turistický ruch. Obec je východiskom pre viaceré turistické výlety po značkovaných trasách.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť