Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kráľova Lehota

Základné údaje
Obec sa nachádza vo východnej časti Liptova pod sútokom Bieleho a Čierneho Váhu. Vznikla na podnet kráľa niekedy koncom 13. alebo začiatkom 14. storočia. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1361, keď ju Ľudovít I. daroval Egidovi, zakladateľovi tunajšieho zemianskeho rodu Lehotskovcov, neskôr najpočetnejšieho liptovského zemiankseho rodu. Prvý krát sa názov obce spomína v roku 1417 ako "possessio Lehotta". Tunajší zemiansky rod Lehotskovcov si neskôr založili na správu rodových majetkov komposesorát, ktorý mal zabrániť deleniu majetkov dedením. Obyv. sa zaoberalo väčšinou poľnohosp., prácou v lesoch, chovom dobytka, rybolovom a pltníctvom. Obec sa aktívne zapojila do SNP. Od r. 1945 existuje v obci závod na spracovanie dreva a výrobu preglejky. V r. 1784 si evanjelici v obci postavili drevený chrám. V r. 1825 bola postavená vo svahu nad dedinou drevená zvonica. V lete r. 1881 zhoreli pri požiari obce drevený kostol, fara, škola aj zvonica. V nasledujúcich rokoch 1886 - 1894 si na mieste pôvodnej školy postavili nový, murovaný kostol. V obci sa nachádzajú aj dve kúrie z konca 18. stor., šesť kúrií z polovice 19. stor. a dva kaštiele zo začiatku 19. stor. V katastri obce sa nachádza vila sochára A. Štróbla v neogotickom romantizujúcom štýle s vežami, pochádzajúca z 19. stor. V obci sa narodil Jozef Pravoslav Bella (1810-1876) národný pracovník, Július Štetka (1855-1925) maliar, Zora Kolínska (1941-2002) herečka, speváčka, Ondrej Jariabek (1908-1987) herec, Anton Mikuláš Penzel (1810-1886) pomológ, Ján Lehotský (1804-1880) štúrovec a evanjelický farár a pôsobil Ján Čajak ml. (1863-1944), spisovateľ a Alojz Štróbl (1856-1926) sochár, ktorého socha Naša matka je evidovaná v parížskom Louvri medzi najdokonalejšími sochami sveta.
M. č.: Čierny Váh, Kráľova Lehota, Svarín.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť