Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zubák

Základné údaje
Zubák sa nachádza v S časti Bielych Karpát, 20 kilometrov SZ od Púchova. Chotár je značne zalesnený. Na Z, kde sú husté lesy, prechádza štátna hranica s ČR. Na staré prehistorické opevnenie, ktoré kontrolovalo cestu prechádzajúcu dolinou Bielych Karpát, poukazuje názov Hrádek, Podturnie. Obec sa spomína v r. 1471 ako Zwbaky. V chotári obce sú početné kopanice. V r. 1920 sa začalo so stavbou úzkokoľajnej železnice, v r. 1925 bola časť trate predĺžená až do zadnej časti revíru Zubák. V r. 1949 zavedená elektrina, telefón, autobusové spojenie s Púchovom cez Lednické Rovne. V obci je káblová televízia, MŠ, ZŠ. V pláne obce je výstavba vodovodu, plynu a kanalizácie, obec je členom mikroregiónu Púchov, cez obec vedie turistický chodník z Červeného Kameňa cez Zubák do Záriečia, rozvoj agroturistiky a turistiky. Obyvatelia boli pôvodne roľníci a lesní robotníci. Vyrábali žarnovy na mletie zrna, v obci žili zruční kolári, v r. 1856 bola v Zubáku menšia fabrika na šitie papúč. V prvej polovici 20. stor. tu bola výroba detských, klarinetových, trojdielnych a štvordielnych píšťal. V minulosti sa z obce vysťahovalo veľa obyvateľov za prácou, odchádzali až do Ameriky. Časť Zubáčanov sa v r. 1919 odsťahovala do Beluše. Terajší barokovo-klasicistický kostol sv. Vendelína z r. 1806 s neskoršími prestavbami. Pôsobisko: J. Barinka - dlhoročný riaditeľ cirkevnej ľudovej školy v Zubáku, senátor v r. 1921-25 za Hlinkovu ľud. stranu, A. Bielek - učiteľ, pôsobil v New Yorku ako redaktor novín Slovák.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť