Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľká Ves

Základné údaje
Obec leží v S časti Lučenskej kotliny. Chotár tvoria kryštalické bridlice, druhohorné kremence a sedimenty poltárskej formácie. Sú tu náleziská železnej rudy, magnezitu a kaolínu. V dubových lesoch (dub sivý) a na priľahlých poliach hniezdia divé husi a sluky.

Archeologické nálezy z doby bronzovej (eneolit) a zo st. doby železnej, halštatskej svedčia o nepretržitom osídlení tejto lokality. Prvá písomná zmienka o obci Magna Villa je z r. 1335, keď patrila Divínskemu panstvu. Neskorší názov Nag Falw je z r. 1424. Od r. 1540 patrila obec rodine Mocsáryovcov. Obyv. sa zaoberalo poľnohospodárstvom, hrnčiarstvom a kolárskou výrobou. Turecký súpis obyv. je z r. 1554. Pôvodná rím. kat. farnosť s kostolom sv. Martina je doložená už v r. 1397. Kostol bol neskôr zničený a namiesto neho bol postavený drevený, ktorý po reformácii prevzali protestanti.

Vobci je murovaný ev. a. v. kostol z r. 1772, rozšírený v r. 1802 s murovanou zvonicou. Barokový zvon je z r. 1776. Prvý učiteľ bol v obci v r. 1770. Nový rím. kat. kostol bol postavený v r. 2002. Okrem železničnej trate Lučenec - Poltár, bola tu v období Slovenského štátu aj trať Veľká Ves - Tomášovce (1940). Je tu Informačný dom, Stredisko mikroregiónu Háj (5 obcí) Obyv. pracuje v poľnohospodárstve a v priemysle. Spojenie so svetom je železnicou a autobusmi.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť