Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Melek

Základné údaje
Leží v Z časti Pohronskej pahorkatiny, 6 km JV od Vrábeľ. Dedina Merlek sa prvýkrát spomína v Súpise pápežských desiatkov v r. 1332 - 1337 ako majetok ostrihomských johanitov. V r. 1397 patrila farská obec Ostrihomskému arcibiskupstvu. V 16. - 18. stor. obec postupne vlastnilo jágerské a vesprémske biskupstvo, budínske prepošstvo, Pyberovci a Trnavský seminár. V r. 1570 stálo v obci 20 domov, v r. 1657 obec bola po útoku turkov vyľudnená. Po r. 1705 prichádzali do obce noví obyvatelia, ktorím novozámockí kuruci zrekvirovali dobytok v r. 1710. V ďalších rokoch sa počet obyvateľov zvýšil na 120 rodín v r. 1764. Obyv. sa okrem obrábania polí zaoberali vinohradníctvom a ovocinárstvom. Obyvatelia sa spolu s občamni okolitých dedín zúčastnili decembrového štrajku vo Vrábľoch v r. 1920. Roľnícke strojové družstvo založili v r. 1947, ktoré bolo v r. 1951 prevzaté do JRD, v r. 1958 bolo už JRD celoobecné. Školstvo má tradíciu od r. 1756, kedy začala výuka detí v obci. Kostol sv. Ondreja spolu s farou existoval už v r. 1332. Novší barokový katolícky kostol sv. Martina biskupa z roku 1757 bol nahradený v r. 1950 kostolom Krista Kráľa.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť