Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ludanice

Základné údaje
Obec leží uprostred Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na pravostrannej nive a terase Nitry. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1242 (Ludan). Na prelome 11.- 12. stor. sa stali vlastníkmi Ludanickovci (Horné Ludanice) a vlastnili ju až do r. 1579. Časť Dolné Ludanice patrila Benediktínskemu opátstvu Kozmu a Damiána, neskôr Nitrianskej sídelnej kapitule. V 16. stor. vlastnili Horné Ludanice Dolgosovci, po nich Dvoranskí, Országhovci, Babindolskí, od 17. stor. Erdődyovci. V 16. a 17. stor. bola obec vypálená Turkami. V r. 1869 ludanické panstvo odkúpil A. Stummer. Od r. 1892 má obec len jeden jednoslovný názov. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a vinárstvom. V r. 1929 bola obec elektrifikovaná a súčasne bol zavedený telefón. V súčasnosti má obec vybudovanú infraštruktúru a občiansku vybavenosť. V Ludaniciach sa narodila spisovateľka Helena Križanová-Brindzová a maliar Viktor Belányi. Pozoruhodné sú zrúcaniny bývalého benediktínskeho opátstva z 13. stor. a barokový kostol z r. 1701. Je tu autobusová i vlaková zastávka.
M.č.: Ludanice, Mýtna Nová Ves.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť