Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rimavské Janovce

Základné údaje
Ležia uprostred Rimavskej kotliny na nive a terase Rimavy. Obec jestvovala v 12. stor. pri benediktínskom opátstve. Názvy obce: 1221 Janus; 1427 Janosy; 1773 Janossowcze; 1948 Rimavské Janovce; maď. Jánosi. Patrili opátstvu, ktoré v roku 1427 tu malo 33 port, zaniklo za reformácie. Zemepánmi obce sa stali viacerí zemepáni. R. 1683 ju spustošili a vyplienili poľsko-litovské vojská. V 18. stor. bola znovu osídlená. R. 1837 mala 1276 obyv., zaoberali sa poľnohosp., pestovaním tabaku a dýň. Najstaršou pamiatkou je rím. kat. rom. kostol z 2. polovice 12. stor. - zvyšok benediktínskeho opátstva; ref. got. kostol zo zač. 14. stor.; kúria z konca 18. stor; dve kúrie klas. a dve neskoroklas. z 19. stor. V obci sa nachádza kultúrny dom, verejná knižnica, MŠ, 2 základné školy, futbalové ihrisko. Patrí do turistickej trasy Gotická cesta a zahŕňa v sebe najvýznamnejšie gotické pamiatky regiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť