Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Torysa

Základné údaje
Leží v Šarišskej vrchovine v nadm. výške okolo 420 m. Predpokladá sa, že sídlisko jestvovalo v 11. storočí. Najstarší písomný doklad o dedine a kostole pochádza z r. 1265. Od 13. storočia sa na základe trhu vyvíjala ako mestečko. Bola hospodárskym aj správnym strediskom rovnomenného panstva, do ktorého patrilo okolo 10 okolitých dedín, neskôr panstva Kamenica. V r. 1427 tu hospodárilo vyše 20 roľníckych a remeselníckych domácností. V r. 1600 malo sídlisko 27 poddanských domov, kaštieľ, mlyn a majerské budovy, ev. a. v. kostol, faru a školu. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 13 až 8 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 109 domov a 803 obyvateľov, v r. 1900 bolo 659, v r. 1970 1293 obyvateľov. V 18. a 19. storočí tu bola papiereň. Obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohosp., ovocinárstvom, povozníctvom aj remeslami a obchodom. Rím. kat. kostol postavili v r. 1844. Pôvodný bol zničený spolu s kaštieľom pri povodni a zemetrasení v r. 1813

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť