Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rimavské Brezovo

Základné údaje
Obec leží na juhu Slov. rudohoria v doline Rimavy. Chotár tvoria svory a pyroklastiká andezitov. Je tu žila kremeňa (mocnosť 20m, dĺžka 200m), grafit, hematit, a limonit. Minerálne pramene šťavice: Štiavnik, Divá kyslá, Radička horný a dolný. Bukový les, jelša lepkavá, výskyt lomikameňa metlinatého. Poľná zver. Archeologické nálezy z doby bronzovej. Obec sa spomína r. 1334 - Brezou, od 15. stor. patrila panstvu Hajnáčka. Bola banskou obcou a sídlom malohontského dištriktu. Po r. 1849 obec bola sídelným mestom okresu. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. (bol tu mlyn) a spracovaním železa. Bola tu železiareň (1767) s vysokou pecou, 2 kováčske dielne a sklárska huta (18. stor.) Rimavské Brezovo bolo sídlom Rimavsko-muránskej banskej spoločnosti. Kostol ev. ranogotický s neskororománskymi prvkami z 13. stor. Gotické nástenné maľby s mariologickým a christologickým cyklom- národná kultúrna pamiatka. Krstiteľnica zo 14. stor. Kostol vyhorel (1646,1741) prestavaný r. 1893. Renesančný župný dom (17. stor.) neskôr prestavaný. Klas. budova Muránskej únie (1808). Náhrobník spisovateľa Ľudovíta Kubániho (1830-1869). Sú tu 2 pamätné tabule SNP (Pavla Knappa s bustou). Staré školské tradície (1542). Je tu MŠ, turistické východisko do Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť