Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Búč

Základné údaje
Starobylá poľnohosp. obec na tzv. Matúšovej zemi. Južná časť chotára rovinatá. Severovýchod je na vyšších terasách, na ktorých sú piesčité spraše a viate piesky. Pôda je lužná, nivná a močiarna a na terasách je černozem. V chotári obce sa nachádza chránené prírodné územie Búčske slanisko. Meno obce sa odvodzuje od legendárneho vodcu Maďarov Bulcsuho. Prvá písomná zmienka je z r. 1208 v súvislosti s kostolom zasväteným Panne Márii, ktorý tam už v tej dobe stál. Dôležitosť obce ležiacej blízko Ostrihomu dosvedčuje, že tu už v r. 1208 stál kostol, ktorý zanikol v čase tureckých vojen. V druhej polovici 16. storočia tu zakorenila reformácia. V čase 2. svetovej vojny, v januári 1945 bola obec červenou armádou zničená.
V obci sa nachádza viacero pamätníkov, z ktorých najvýznamnejší je klasicistický kalvínsky kostol z r. 1784, ku ktorému bola v r. 1791 pristavená veža.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť