Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Omastiná

Základné údaje
Obec leží v JZ časti výbežku Strážovskej hornatiny pri SV okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny a v bočnom údolí potoka Radiša. Územie obce osídlené od neolitu, v jaskyni Vlčí dol bolo odkryté sídlisko s kanelovanou keramikou, na Podkamienovej a inde sídliskové nálezy lužickej kultúry z ml. doby bronzovej a slovanské sídlisko z 10. -12. stor. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1389, ako Lehota. Obec patrila panstvu Uhrovec. Obyv. sa zaoberali prevažne poľnohosp., pestovali hlavne ovos a pohánku. Rozšírená bola aj výroba drevených súsekov s truhlicovitým vekom na odkladanie šatstva alebo obilia. Súseky na šatstvo boli zdobené rytým geometrickým ornamentom. V chotári obce pracovali 3 vápenky. Za 1. ČSR odchádzali obyvatelia hromadne na sezónne práce do Čiech a do Francúzska. Počas SNP podporovali partizánov, 25. novembra 1944 obec obsadili Nemci, 9 domov vypálili, 14 obyvateľov zastrelili a 42 odviedli do väzenia. V obci je zvonica, ľudová stavba s barokovým zvonom z r. 1742.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť