Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Oľšavica

Základné údaje
Obec patrí k svojráznym obciam východnej časti Levočských vrchov. Leží v doline potoka Oľšavica. Južná časť chotára je odlesnená, v severnej časti sú pasienky a smrekové lesy s prímesou buka. V chotári obce sa nachádzajú minerálne pramene a podzemné dutiny, miestami zosuvy. Obec sa po prvýkrát spomína v r. 1308. Vtedy tiež udelil spišský prepošt povolenie Mikulášovi Sigrayovi na postavenie kostola sv. Mikuláša. Hlavný oltár a ďalšie vybavenie spomínaného kostola sv. Michala vznikli po r. 1735 v rezbárskej dielni levočského stolára Olafa Engelholma a kežmarského rezbára Jána Lercha. K obci je pričlenená osada Podproč, ktorá je v súčasnosti predovšetkým chalupárskou lokalitou. V Oľšavici je dostatočne zastúpená aj pôvodná ľudová architektúra. Typické sú drevené zrubové sypance pozdĺž hlavnej cesty. Obec si podnes zachováva kultúrne tradície a zvyky, predovšetkým prostredníctvom folklórnej skupiny Jalinka a Sosnička.
M. č.: oľšavica, podproč.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť