Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Radzovce

Základné údaje
Miestna časť Monosa bola pôvodne obec Monasta teluke doložená v r. 1341. Patrila Ratoldovcom, zanikla v 16. stor. Radzovce ležia uprostred CHKO Cerovej vrchoviny na nive a terase potoka Belina. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1246 ako Ragiank. Územie je budované mladotreťohornými sedimentmi a neovulkanitmi tufitmi a bazaltmi finálneho vulkanizmu. Význam majú radzovské odkryté pieskovce s bochníkmi pieskovca (spodný miocén). Paleontologické nálezy jaskynných medveďov a i. Monická lesostep, chránené nálezisko. Tu pramení Monický potok. Archeologická lokalita-eneolitické sídlisko, sídlisko a žiarové pohrebisko pilínskej kultúry z mladšej doby bronzovej, (odkrytých 1334 hrobov), slovanské sídlisko z 11. -12. stor., zaniknutý stredoveký kostol. Patrila Fiľakovskému panstvu. V 15. -16. stor. sa delila na Horné a Dolné (Kostolné a Kaplnkové). Zničené vo vojnách v 1. pol. 17. stor., obnovené okolo r. 1680 už len ako jedna obec. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp., chovom oviec a baníctvom (čadičový a trachytový lom). Najstaršie pamiatky v obci sú budova rím. kat. školy z r. 1760, kostol Blahoslavenej Panny Márie z r. 1913, secesná kúria z r. 1894. V lesoch Obručnej je pamätník padlých partizánov. V súčasnosti sa v obci nachádza pošta, MŠ, ZŠ pre 1. -9. roč., kultúrny dom, verejná knižnica, telocvičňa, futbalové ihrisko, ambulancia praktického lekára. Železničná a autobusová zastávka. Rekreačné stredisko Obručná - bazén, možnosť turistiky na Pohanský vrch. Obec patrí do mikroregiónu Obručná.
M. č.: obručná, radzovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť