Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Likavka

Základné údaje
Rozprestiera sa na pravom brehu Váhu v doline potoka Likavčianka pod zrúcaninami hradu Likava. Na hradnom vrchu sa našli pozostatky sídliska púchovskej kultúry a poveľkomoravského sídliska. Najstaršia správa o majetku Likavy je v dnes neznámej listine kráľa Bela IV., ktorou údajne daroval toto územie zemanovi Mikulášovi. Osada Likava ležala pri dôležitej krajinskej obchodnej ceste, vedúcej zo Zvolena na Oravu a ďalej do Poľska. Nad touto cestou dal župan Donč vybudovať v druhej polovici 30. rokov 14. storočia hrad, ktorý dostal názov podľa pôvodnej osady - Likava. Dedina Likava a jej majetok bol neskôr kráľovským majetkom a súčasťou hradného panstva Likava. Hrad plnil vojensko-strážnu funkciu nad obchodnou cestou a bol aj sídlom kráľovských majetkov v západnom Liptove a po zničení hradu Liptov roku 1474 boli aj majetky a mestečká tohto panstva pričlenené k Likavskému panstvu. Likava od 2. polovice 16. storočia mala niekoľko vlastníkov alebo záložných držiteľov. V roku 1707 hrad na rozkaz Františka Rákócziho II. zbúrali. Obyvatelia dediny museli vykonávať pre Likavské panstvo rôzne roboty. Dedina veľmi trpela prechádzajúcimi vojskami , ale aj nedostatkom. Nové podmienky, ktoré nastali po roku 1848, ovplyvnili ďalší vývoj obce a život jej obyvateľov. Základným zamestnaním bolo síce aj naďalej poľnohospodárstvo, ovčiarstvo, drevorubačstvo a pltníctvo, ale keď boli vybudované v 2. polovici 19. storočia v Ružomberku priemyselné podniky, mnohí obyvatelia Likavky získali v nich zamestnanie a obživu. V obci sa nachádza neogotický kostol sv. Juraja, postavený v roku 1888. ďalšou kultúrnou pamiatkou v obci je budova Soľného skladu, v ktorom bol ubytovaný cisár František Jozef I. pri návšteve mesta Ružomberok. Počas SNP sa obyvatelia zapojili do protifašistického odboja. V lokalite Kramariská bolo na sklonku vojny popravených niekoľko partizánov. Obec každoročne usporadúva detský folklórny festival v prírodnom amfiteátri pod hradom Likava.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť