Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zbrojníky

Základné údaje
Ležia na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny v širokej doline Hrona. Osídlenie lokality dokladajú nálezy sídlisk z obdobia neolitu, eneolitu, doby bronzovej a osada z doby rímskej. Obec vznikla zlúčením obcí Horný a Dolný Feďvernek v r. 1946. Súčasťou obce je osada Pežerňa.

Najstaršia písomná zmienka o obci je z r. 1303 (Fegyuernek). Pôvodne jestvoval len Feďvernek , ktorý sa na Dolný a Horný rozdelil pravdepodobne až na začiatku 15. stor.

Dolný Feďvernek: Obec sa písomne spomína v r. 1446. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Samostatne sa vyvíjal až do r. 1946, kedy došlo k zlúčeniu s Horným Feďvernekom do obce Zbrojníky. V r. 1938 - 44 boli obe obce pripojené k Maďarsku.

Horný Feďvernek: Najstarší písomný dokument o obci je z r. 1461. Ak sa však Dolný Feďvernek prvýkrát spomína v r. 1446, v tom istom čase musel jestvovať už aj Horný Feďvernek. Obec bola v zemepanskej závislosti na početných šľachtických rodoch . (Najúplnejší prehľad o nich poskytuje monografia o Hontianskej župe, ktorá vyšla pri príležitosti milenárnych osláv Uhorska).

Obec Zbrojníky má vzhľadom na prírodné dannosti veľmi dobré podmienky pre rozvoj turizmu a agroturistiky. V obci pôsobí známa firma PM. Zbrojníky.
M. č.: pežerňa, zbrojníky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť