Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Podlužany

Základné údaje
Ležia na severozápadnom okraji Ipeľskej pahorkatiny v doline potoka Podlužianka. Písomne sa obec spomína v r. 1275 (Podlusan), patrila služobníkom hradu Tekov, niektoré pramene uvádzajú, že na mieste dnešného kostola bola kaplnka už v r. 1255. Od r. 1388 bola majetkom hradného panstva Levice. Podľa dokumentov tu už v r. 1601 existovala organizovaná samospráva s kancelárskou činnosťou. K obci od 18. stor. spadala osada Rýchňava, ktorá patrila pred komasáciou v r. 1864 kniežaťu Eszterházymu, neskôr veľkostatkárovi Schöllerovi, potom rod. Dorr. V 70-tych r. 20. stor. osada zanikla. Obyvatelia Podlužian sa vždy venovali poľnohosp., doplnkovo tkaniu plátna. V r. 1949 vzniklo JRD, naň nadväzuje dnešné Poľnohosp. družstvo. Mimo toho obyvatelia pracujú v podnikoch v Leviciach a v SES v Tlmačoch. V 60-tych r. 20. stor. boli vybudované skleníky a sklad zeleniny, dodnes je tu veľkosklad ovocia a zeleniny. Škola v obci bola založená v r. 1807. Dnes je v obci ZŠ (pre 1. - 4. roč.) a materská škola. V 80-tych r. bol postavený Dom smútku. Kultúrny dom je sídlom aj obecného úradu a knižnice. Pre potreby občanov slúži i kompletne vybavenou svadobkou. V obci je vybudovaný vodovod a v r. 1996 bola splynofikovaná a neskôr vybudovaná ČOV. V súčasnosti sa pripravuje výstavba kanalizácie. V 60-tych a 70-tych r. 20. stor. došlo v obci k veľkému rozmachu športu. Vybudovali sa šatne, klubovňa a hracia plocha futbalového štadióna. Športová organizácia je najaktívnejšou organizáciou v obci, zabezpečuje športové aktivity pre všetkých občanov. Športovci svojimi úspechmi šíria dobré meno obce, z nich dorastenci vo futbale hrajú krajskú ligu a stolní tenisti 3. ligu športových súťaží.

Neorom. kostol sv. Alžbety vdovy z r. 1897 bol postavený na mieste got. kostola z r. 1255.

V obci pôsobil Andrej Ambrozi (1709 - 1770) dirigent.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť