Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pača

Základné údaje
Obec leží v JV časti Slov. rudohoria v doline Pačanského potoka. Hornatinný až vrchovinný chotár je okolo obce odlesnený, smerom na sever je zalesnený bukom, zriedka smrekom a v nižších častiach dubom. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1338 ako Pachchapataka. Patrila pod panstvo Krásna Hôrka, najprv Bebekovcom a po nich od pol. 17. stor. Andrássyovcom. Pača sa vyvíjala ako valaská obec. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali pastierstvom, spracovaním dreva, povozníctvom a tesárstvom. V súčasnosti sú zamestnaní hlavne v priemysle, obchode a službách, lesníctve, poľnohosp., ťažbe nerastných surovín, doprave a stavebníctve . V obci sa nachádza rím. kat. kostol. Obec má založené lesné spoločenstvo vlastníkov lesov. Na časti poľnohosp. pôdy hospodári súkromná firma.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť