Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Podhorany

Základné údaje
Obec leží na SZ úpätí pohoria Tribeč, 15 km SV od Nitry. Tvoria ju bývalé obce Mechenice a Sokolníky. V obci Mecheniciach sa našlo laténske sídlisko. Prvýkrát sa spomína pod menom Mechina v r. 1113, keď bola majetkom zoborského kláštora. V 15. stor. ju vlastnilo Nitr. biskupstvo, Lefantovskovci a paulíni z Horných Lefantoviec. Susední Forgáchovci ich často lúpeživo napádali. V 16. stor. však získali časť jej majetku. V 17. a 18. stor. k významným vlastníkom patrili Bartakovičovci. Sokolníky boli osídlené už v mladom paleolite a neolite, slovanské sídlisko je z 9. stor. a zaniknutý románsky kostolík z 12. stor. Prvá zmienka o obci pod menom Solocus je z r. 1113, keď bola majetkom zoborského kláštora. V r. 1275 kráľ daroval opustenú zem jobagiónom Nitrianskeho hradu. V r. 1395 a 1426 obec vyrabovali Lefantovskovci. Obyvatelia v oboch obciach sa zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. JRD bolo zal. súčasne v oboch obciach v r. 1952. Rím. kat. kostol sv. Heleny v časti Mechenice je pôvodne z konca 12. stor. a rím. kat. kostol sv. Michala archanjela v časti Sokolníky je z r. 1758. Mechenice mali v r. 1869 387 obyv. V r. 1960 došlo k zlúčeniu obcí Bádice, Mechenice a Sokolníky. Zlúčená obec dostala meno Podhorany, ktoré nesie dodnes. V r. 2002 sa od obce odčlenila obec Bádice.
M.č.: mechenice, sokolníky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť