Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tekovské Nemce

Základné údaje
Ležia na styku Pohronského Inovca s Pohronskou pahorkatinou v doline Roskovice. Archeol. nálezy dokladajú osídlenie lokality v eneolite. Písomne sa obec uvádza v r. 1275, keď Ladislav IV. odobral osadu (Nempty) zemanom a daroval ju opátstvu v Hronskom Beňadiku, v r. 1291 ju daroval Ondrej III. ostrihomskej kapitule, v r. 1387 bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva, v r. 1776 banskobystrického biskupstva. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Barok. kostol Všechsvätých bol postavený v 18. stor. na mieste gotického chrámu spomínaného v rokoch 1397 a 1559. Klas. kaplnka pochádza z prvej pol. 19. stor. Trojičný stĺp z r. 1875 je kamennou ľudovou prácou.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť