Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čičarovce

Základné údaje
Obec leží vo východnej časti Východoslovenskej nížiny, na nánosovom vale Latorice, v nadm. výške okolo 109 m. V chotári sa našli črepy slovanskej keramiky, pochádzajúcej z 8. až 10. stor. Sídlisko jestvuje od 8. stor. a patrí k najstarším slovansko-slovenským dedinám v okolí. Najstarší písomný doklad o obci je z r. 1263. Patrila miestnym šľachticom, ktorí tam mali kúrie. V r. 1427 hospodárilo v Čičarovciach približne 10 poddanských domácností. V r. 1599 malo sídlisko 29 poddanských domov, dve kúrie či kaštiele, kostol, faru a školu. V 17. stor. a zač. 18. stor. obyv. ubúdalo. V r. 1715 tam hospodárilo 22 poddanských domácností, v r. 1720 len 14 domácností, v r. 1828 bolo v obci 155 domov a 243 obyv. Katolícky kostol bol v Čičarovciach dokázateľne od 13. stor. Od druhej polovice 16. stor. v ňom pôsobili ev. kazatelia. Terajší ev. ref. kostol pochádza z 18. stor., rím. kat. kostol postavili okolo r. 1800, gr. kat. kostol pochádza zo začiatku 19. stor., podobne aj kúria.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť