Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jelšovce

Základné údaje
Obec leží v JV časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, 10 km SZ od Nitry. V katastri obce sa našli pozostatky sídlisk volútovej a lengyelskej kultúry z neolitu, sídlisko z eneolitu s kanelovou keramikou, sídliská zo st. a ml. doby bronzovej, halštatské, laténske, laténsko-dácke a slovanské sídlisko a veľkomoravské pohrebisko. Zemiansky Perk známy z r. 1270 sa stal v 18. stor. osadou. Prvá zmienka o obci Jelšovec je z roku 1326 pod menom Egurzegh ako majetok Nitrianskej kapituly. Záznam o rím. kat. fare je už z r. 1332. V 16. stor. bola majetkom Ostrihomského arcibiskupstva, v dedine sídlili a hospodárili jeho predialisti. Turci vypálili Egersegh v r. 1531. V r. 1664 platilo daň Turkom 29 poplatníkov. Pôvodný kostol v 16. stor. spustol, v r. 1733 ho prebudovali. Poddaní odmietli robotovať v r. 1838. Jelšovce sú aj dnes poľnohospodárskou obcou, v ktorej JRD založili v r. 1956.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť