Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Boleráz

Základné údaje
Boleráz leží v Trnavskej pahorkatine, v doline Trnávky. Na paleolitické osídlenie poukazuje nález jaspisového artefaktu z obdobia solutrénu. Podľa archeologických nálezov v obci, možno túto oblasť zaradiť do tzv. bolerázskej skupiny najstarších sídlisk s kanelovanou keramikou. Z doby veľkomo­rav­skej sa zachovalo výšinné sídlisko, nálezy po­ukazujú aj na základy románskeho kostolíka s radovým pohrebiskom z 11. - 12. stor. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1240. Uhorský kráľ Belo IV. vtedy daroval dôchodky Bolerázu trnavským klariskám a 7. 11. 1247 vydáva listinu, ktorou im Boleráz daruje. Od roku 1590 sa Boleráz vyvíjal ako zemepánske mestečko s trhovým a jarmočným právom. Od roku 1617 sa tu vyberalo mýto. V staršej pečati mal Boleráz hlavu muža na tanieri, v novšej sv. Michala. V roku 1720 malo mestečko vinice, mlyn a 41 daňovníkov, r. 1828 149 domov a 1097 obyvateľov. Od 18. stor. sa v Boleráze zásluhou habánov rozšírila džban­kár­ska a keramická výroba. Zač. 19. stor. Pálffyovci založili likérku. Od r. 1924 je tu závod Slov. škrobárni. Klčovany: obec sa spomína 1231. Po tureckom nájazde roku 1530 zanikla a v roku 1556 - 57 ju znova osídlili. V 17. a 18. stor. obec často zálohovali. V pečati mali dve klčovnice zviazané stuhou a slovenský kolopis. Rím. kat. kostol sv. Mi­cha­la Archanjela pochádza z r. 1787. Rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie po­chádza z r. 1868. Na prelome 19. a 20. stor. vyrezával z dreva sošky a oltáriky P. Jakubec.
M. č.: boleráz, klčovany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť