Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dvorany nad Nitrou

Základné údaje
Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na pravostrannej širokej nive rieky Nitra. Písomne je doložena v r. 1285 ako Doran, majetok patriaci Gabajskovcom. V rokoch 1410 - 1418 ju vlastnil poľský šľachtic Donin zo Skrzynna. Od r. 1416 patrila Ludanickovcom, neskôr rodinám Berényiovcov, Forgáchovcov, Zayovcov. V r. 1715 sa tu založili vinice. Obyv. obce boli roľníkmi, alebo pracovali na okolitých veľkostatkoch. Od r. 1952, po založení JRD, pracovali v poľnohospodárstve spoločne. V súčasnosti je to jedna z úspešne sa rozvíjajúcich obcí okresu Topoľčany. Nezamestnanosť v obci je nižšia ako 7 %, na čom majú svoj podiel súkromné firmy pôsobiace v obci. V r. 1991 bol postavený dom smútku, v r. 1993 prebehla rekonštrukcia a prístavba kostola, v r. 1995 plynofikácia, v r. 1997 výstavba vodovodu, v r. 2000 výstavba infraštruktúry pre IBV. V rokoch 1998 - 2000 boli dodané a namontované domové čistiarne odpadových vôd, v r. 2000 - 2002 sa vykonala prístavba a rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu. Pripravuje sa výstavba 20 rodinných domov. Jedinou pamiatkou v obci je baroková kaplnka sv. Vendelína z r. 1768. Zvonica pochádza z 20. stor., zvon z r. 1798.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť