Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kočovce

Základné údaje
Ležia 6 km JV od okresného mesta. Miestne časti: Rakoľuby a Beckovská Vieska, zlúčené v r. 1960. Osídlenie v mladšej dobe kamennej. Rakoľuby sa spomínajú ako Rakolup v r. 1262. Kočovce v listine z r. 1321, keď possessio Huchk daroval Karol Robert Jánovi Kočovskému. V obci barokový kaštieľ. Posledný majiteľ Gejza Rakovský, ovocinár, botanik a šľachtiteľ, dal v r. 1880 kaštieľ prestavať a rozšíriť, vzácnymi drevinami zveľadil rozsiahly park. V r. 1967 - 72 kaštieľ zrekonštruovaný stavebnou fakultou SVŠT, dnes slúži STU Bratislava na rekreačné účely. Kaštieľ v Rakoľuboch neskororenesančný, postavený v r. 1650 - 1655, dnes v rekonštrukcii. Posledná majiteľka vdova Helena Bánoci. V časti Beckovská Vieska je kúria z 1. pol 19. stor., dnes v rekonštrukcii.
M. č.: Rakoľuby, Kočovce, Beckovská Vieska.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť