Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Topoľnica

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine na nive Váhu, pri potôčiku Derňa. Najstaršia písomná správa o obci z r. 1307 sa zachovala vo forme Naros. V čase prvej písomnej zmienky obec bola filiálkou dnešného Matúškova. V 15. stor. majetky mali v obci príslušníci rodiny Szentgyörgyi a Bazini. V roku 1553 obec patrila Michalovi Méreymu. Táto rodina disponovala v obci aj neskoršie majetkami, no popri nich majiteľmi pozemkov v obci boli aj príslušníci ďalších šľachtických rodín Balassyovci a Baranyayovci. Obec po obsadení Nových Zámkov Turkami bola zničená, v roku 1672 - 1690 bola pustá. V roku 1869 obec mala 530 obyvateľov. V druhej polovici 19. storočia v chotári obce na majeri Paľovce bol liehovar a sušiareň čakanky, patril do majetkového komplexu rodiny Müller. Továreň a liehovar pracovali až do polovice 20. stor. K pamätihodnostiam obce patrí rím. kat. kostol, ktorý bol postavený na starších základoch v druhej polovici 18. stor., v roku 2002 bol zrenovovaný. V obci sa nachádza ZŠ, školský klub detí, MŠ, tenisové kurty.
M. č.: paľovce, topoľnica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť